Velkommen til Bodø Frikirke

Geir Nordkil
Lesetekster: Salme 126,1–6, Fil 1,2–6 Prekentekst: Joh 6,63–69
Lytt her
Kjetil Karlsen
Lesetekster: Jes 49,8–10, Åp 7,9–17 Prekentekst: Matt 5,1–12
Lytt her
Kjetil Karlsen
Lesetekster: Jer 18,1–10, Rom 2,1–11 Prekentekst: Luk 13,22–30
Lytt her
Bjarne Lindeløv
Lesetekster: Jer 29,4–7, Rom 13,1–7 Prekentekst: Matt 22,15–22
Lytt her
Powered by Cornerstone