Velkommen til Bodø Frikirke

Kjetil Karlsen
Lesetekster: Jes 7,10–14, Gal 4,4–7 Prekentekst: Luk 1,26–38
Lytt her
Kjetil Karlsen
Lesetekster: 1 Mos 22,1–14, Hebr 4,14–16 Prekentekst: Joh 11,45–53
Lytt her
Geir Nordkil
Lesetekster: 1 Sam 18,6–14, Ef 5,1–2.8–11 Prekentekst: Luk 11,14–28
Lytt her
Bjarne Lindeløv
Lesetekster: 1 Mos 32,24–30, Jak 1,2–8 Prekentekst: Matt 15,21–28
Lytt her
Powered by Cornerstone