Velkommen til Bodø Frikirke

Lesetekster: Salme 24,1–10, Rom 13,11–12 Matt 21,1–11 Inntoget i Jerusalem Prekentekst: Matt 21,1–11 Inntoget i Jerusalem
Lytt her
Geir Nordkil
Lesetekster: 5 Mos 30,15 - 20, 1 Kor 15, 22-28 Prekentekst: Luk 9, 39-41
Lytt her
Bjarne Lindeløv
Lesetekster: Jes 51,11–16, 1 Tess 4,13–18 Prekentekst: Matt 24,35–44
Lytt her
Geir Nordkil
Lesetekster: Jes 60,18–22, Hebr 11,11–16.39–40 Prekentekst: Luk 6,20–23 Saligprisningene
Lytt her
Powered by Cornerstone