Velkommen til Bodø Frikirke

Bjarne Lindeløv
Lesetekster: Salme 40,2–6, Rom 8,19–23 Prekentekst: Mark 7,31–37
Lytt her
Geir Nordkil
Lesetekster: Mika 6,6–8, Fil 1,9–11 Prekentekst: Matt 5,38–48
Lytt her
Geir Nordkil
Lesetekster: Jes 27,2–6, 1 Kor 1,1–3 Prekentekst: Matt 20,1–16
Lytt her
Kjetil Karlsen
Lesetekster: Salme 92,2–6.13–16 1 Kor 12,4–11 Prekentekst: Matt 25,14–30
Lytt her
Powered by Cornerstone