Litt om Bodø Frikirke

Litt om Bodø Frikirke

Bodø Frikirke ble stiftet i februar 1985. 

Etter mange år uten eget kirkebygg, fikk vi gleden av å overta den gamle interrimskirken i Einmoveien i Rønvik vinteren 1998.  Her har vi våre faste samlinger. Kirken brukes til egne arrangement,  og vi leier ut til andre arrangement, samt til selskap. 

 

Vår meninghet ledes av eldsterådet som består av:

Geir Nordkil, eldste og leder

Bjarne Lindeløv, eldste

Kjetil Karlsen, pastor

 

Diakonrådet består av:

Lill Tove Lunheim, leder

Øyvind Fredheim

Lisbeth Fjell Leithe

Bård Solheim

 

Eldsterådet og diakonrådet utgjør menighetsrådet.

Menighetens medlemmer har stemmerett i medlemsmøter og årsmøter.

 

Våre faste aktiviteter er: 

  • Gudstjenester
  • Husfellesskap
  • Bønnearbeid
  • Kirkekor
  • Bibelkvelder
Powered by Cornerstone