Taler/Søndagsbrev 9.juni 2024 - 3. søndag i treenighetstiden

Søndagsbrev 9.juni 2024 - 3. søndag i treenighetstiden

Karlsen, Kjetil
09.06.2024
Lesetekster: Jes 50,4–5, Rom 8,28–30 Prekentekst: Joh 1,35–51

«Underet i det uanseelige»

Joh 1,35–51 De første disiplene

35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine.
36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!»
37 De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus.
38 Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer.
39 «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time.

40 Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus.
41 Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede».
42 Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter.

43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!»
44 Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra.
45 Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» 46 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!»
47 Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.»
48 «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.»
49 Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»
50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.»
51 Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»

Små lam er skjønne. De er uskyldige. Ja, muligens.
Jeg satt og drakk kaffe på en rasteplass. Da kom det to lam og ville gjerne gnage på skinnreimene på ryggsekken. Skjønn, men jeg nekta dem det. 
Hvorfor vi setter lam til verden, det kan vi snakke om en annen gang. Fårikål og sånt
«Se Guds lam!» sa døperen og pekte på Jesus. Dagen før var han enda mer konkret. 
«Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd.» v 29
Alle jøder skjønte henvisningen til offerlammene. En slags profeti om Jesu oppgave. «-og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes,-» Jes 53,7
Eller bukken som ble sendt ut i ørkenen, med menneskenes synder. «Bukken skal bære alle deres synder ut i villmarken. Bukken skal sendes ut i ørkenen.» 3. Mos 16,22
Slik peker døperen på Jesus. Andreas og en til (Johannes?) følger dermed Jesus. Døperen hadde forkynt til bot og omvendelse, og nå var de to klar.
«Hva leter dere etter?» spør Jesus. Hva søker dere?
Ja, hva søkte de? Visste de det? Hva tenkte de?
Forfjamset svarte de: «Hvor bor du?»
«Kom og se!» Disse herlige ordene som kan åpne for nye verdener og ikke minst nye bekjentskap. Forandring.
Klokka var om lag fire på ettermiddagen, og de fikk resten av dagen sammen med Jesus. Herlig borte fra rampelyset. Mat og prat – ja vi kan bruke fantasien.
Det forandret alt!
Kanskje er det nettopp slik det er. I møte med Jesus får vi svar og innsyn i det vi ikke visste vi lengtet etter eller lurte på?
De SÅ Jesus som Messias. Guds salvede. Menneskesønnen.
Vi harselerer gjerne over apostlenes treghet. Med urette!
De så og åpnet seg for det viktigste, nesten på direkten. Intuitivt?
Dette er store og raske skritt i tro.
Tømmermannens sønn fra nabobyen som Messias? Den er drøy. Ikke rart Natanael vegret seg, før han raskt kapitulerte. «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»
Slik kan det være for et åpent sinn som møter Jesus, og møter hans blikk.
Sannelig – før de vet ordet av det er de 6 stykker! Der er mange veier til Gud!
En møtte Jesus.
To ble tipset om ham.
En ble invitert av sin bror og en annen av sin venn
En pekte på Jesus.
En fortalte om ham.
Noen fant Jesus, mens en ble funnet av ham. (Oppramsingen er hentet fra Jostein Ørums andaktsbok.)
Da er vi i gang. En «tyvstart» på menigheten før pinse.
Fellesskapet rundt Jesu tar form. Veien starter her. «Veien» ble jo også de første kristne kalt.
Det starter med bekjennelse av Messias, før Peters kjente bekjennelse. (Mat 16,13-20)
En lang kjede dannet seg, og millioner har latt seg koble på. Vi er på en måte de foreløpig siste ledd i lenka. Hvem som var foran oss, er ikke alltid lett å se. Hvem skal bli fortsettelsen?
Hvem fikk deg med. Pekte, tipsa eller introduserte deg for Jesus.
Kanskje de som bar deg til Jesus i dåpen? Bedre gave og introduksjon finnes ikke. Selvsagt er den bare en start, og et liv som må leves hos Jesus.
Hvorfor valgte jeg å bli hos ham? Hva ble forandret? Det er ikke lett å sette ord på, men Peters ord gjør jeg gjerne til mine: «Herre, hvem skal vi gå til?» Joh 6,68.
«Om det lønner seg» er feil spørsmål. Livet er blitt en vandring sammen med Jesus gjennom livets skiftninger. Der er jeg grunnleggende trygg, midt i alt. Hvordan dagen nå er eller vi bli.
Hva søkte apostlene hos Jesus?
Hva er dagens mennesker på leit etter? Oftest uten å vite det.
Hva søker du? 
Kanskje er det ofte som når Lewis er krimetterforsker og assistenten spør: Hva er det vi leter etter? «Jeg vet ikke, men vi vet det når vi ser det.»
Kom og se! Fantastiske ord og uendelige muligheter
Jesus sier det og vi kan si det. Vi trenger ikke forklare eller forsvare – Jesus tar seg gjerne av det ved sin Hellige ånd.
Bli med og se hva som skjer.
Så lover han at vi skal få se mer. Hva da? 
Himmelstigen.
Et flott bilde på hvordan himmel og jord møtes i Jesus.
Han som er i sin himmel, og som er her.
Vi var innom dåpen. 
Nattverden er noe mer enn at vi peker på Jesus. Vi får ham! Han blir ett med oss og vår kropp. Kan det bli større og nærmere?
Å følge Jesus betyr oppbrudd.
Hva trenger du å bryte opp fra i ditt liv?
Hvilke fordommer trenger du å komme forbi – slik Natanael trengte og gjorde?
Hvilke oppbrudd venter, og hvilke konsekvenser måtte det ha?
Kanskje rutiner som kan legges om, og som etter hvert former hjerte og tanke?
En utfordring: Finn en å be for. En som trenger å møte Jesus. Gi deg tiden fram til jul i første omgang. Kanskje dukker det opp gylne anledninger underveis? 

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.  
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
Kjetil Karlsen, Bodø 9. juni 2024
 
Powered by Cornerstone