Taler/Søndagsbrev 29.okt 2023 - Bots og bønnedag

Søndagsbrev 29.okt 2023 - Bots og bønnedag

Karlsen, Kjetil
29.10.2023
Lesetekster: Jer 18,1–10, Rom 2,1–11 Prekentekst: Luk 13,22–30

«Bønn, omvendelse og håp»

Luk 13,22–30 Er det få som blir frelst?

22 På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste.
23 Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem:
24 «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det.
25 Når husherren først har reist seg og lukket døren og dere blir stående utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’
26 Da vil dere si: ‘Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.’
27 Men han skal svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett!’
28 Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike mens dere selv blir kastet utenfor.
29 Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike.
30 Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste.»
Toppidrettsutøvere ofrer gjerne det meste for å nå toppen. «All in» heter det visst. 100%
Er det dette vi oppfordres til? Ta oss sammen og være skikkelig dedikert. Gå helhjertet inn for Jesus.
Det spørs om dette fører fram?
Likevel sier Jesus: «Kjemp for å komme inn den trange dør»
Har ikke Jesus gjort alt det vi ikke kunne gjøre noe med? Gjelder ikke «nåden alene?»
«Han gjorde alt, eg kan ingenting gjera» sang vi i alle fall før. Det er sant, og det er akkurat dette som står på spill. Derfor tas vi i dag til side og utfordres.
Som før, er kallet å følge Jesus, og være hos ham.
Det er ikke minst her kampen står, for det ligger ikke for oss å la andre ha kontroll over våre liv. Kampen er ikke minst å godta at Jesus er Herre, og jeg må følge ham.
Om vi ikke forstår dagens tekst rett, kan vi kanskje tenke at det er en kamp mot Gud, når Jesus snakker om at døren er trang.
Er Gud «gjerrig» og vil slippe inn bare noen «få»?
Døren er smal, i motsetning til en vid byport, hvor store mengder kunne strømme inn.          
«-smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.»  Mt 7,14
Utfordringen til å la Jesus være Herre i livet blir fort en kamp, og det blir på mange måter en trang dør.
Gud er på sin side aldeles ikke gjerrig. Han har plass for alle som slipper ham til i sitt liv.        
«I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.  
3 Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.  4 Og dit jeg går, vet dere veien.» (Joh 14,2-4)
«-han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» 1 Tim 2,4

Å påberope seg slektskap, kjennskap og gode gjerninger er ikke nok. 
Spørsmålet er om Jesus er din Herre, og du er med i hans følge.
Det er et frodig følge. Mennesker fra alle folk og nasjoner. Dette var en sjokkerende «nyhet» for jødene Jesus talte til.
Utfordringen og kampen er å la Jesus være Herre. Gi slipp på illusjonen om egen kontroll. Hvem har forresten kontroll?
Med Jesus som Herre er jeg trygg.
Er han din Herre, tåler du hans utfordring. Han utfordrer til selvransakelse. Det er ikke godt, men vi har godt av det. 
Samtidig blir det en utfordring at de som trenger det «minst» ofte går dypest i dette.
Bots og bønnedag. Snakk med Jesus om ditt liv, din synd og det du er redd for. 
Tradisjonelt har også skriftemålet hatt sentral plass på denne dagen. Hva kommer det av at vi i dag ikke har behov for dette?
I kampen med synden er det livgivende å bekjenne den for et menneske som så kan tilsi deg syndenes forlatelse.
Dette er det helbredelse, frigjøring og styrke i.
Bots og bønnedag. Bønn og omvendelse.
Daglig omvendelse snakket en kanskje mer om tidligere, men det er livsviktig.
Det trenges sannelig når jeg kjemper med «gjengangerne» i mitt liv. Jeg blir liksom ikke ferdig. Det er som svikt i personligheten.
«Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg:» Rom 8,19 
Sannelig, vi trenger den hjelp vi kan få!
Når et menneske omvender seg, kan det sågar hende at Gud forandrer sine planer. 
«-da endrer jeg mitt forsett» sier Gud flere ganger i teksten om leiren i pottemakerens hånd.
Jer 18,8 og 10.
Bønn og omvendelse til Jesus gir håp, framtid og frelse, fordi det fører tilbake til det livgivende fellesskapet.
Dette ligger mye på det individuelle plan. Jeg må selv svare på Jesu kall til å følge ham. Samtidig lever jeg ikke alene, men i et fellesskap.
Det er i alle fall det Jesus vil. Strengt tatt lever vi vel aldri «privat,» men alltid i forhold til menneskene rundt oss.
Bots og bønnedag – en dag til selvransakelse. 
Fordi det Jesus vant for oss står på spill, og en dag er det for seint. Døren lukkes og det må ikke få skje uten at vi er sammen med Jesus!
En dag er det for seint, men husk: Der er enda plass, og det til alle. Slik er ikke døren trang.
Da haster det vel med invitasjonen til Alpha-kurs i Bodø. Hvem kan du be med inn i Jesu nærhet?
På Brokelandsheia er det også ting på gang, som kan hjelpe oss til å nå nye mennesker.
Spennende!
«Herre, er det mange som blir frelst?» lød spørsmålet fra mengden.
Kanskje er det det, men Jesus mål er klart. Han vil nå alle!
1.    Pass derfor på at du er med i fellesskapet rundt Jesus!
2.    Vær med og inviter mennesker inn i det fellesskapet, så Jesus ved sin Ånd kan nå dem.
I siste vers gjentar Jesus noe han stadig kretset rundt.
«Noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste.»
Han er seg selv lik, og det er ikke lett å beregne eller spekulere……
Noen store blir små, mens noen små blir store.
En god del uteblir.
Mennesker fra alle og de utroligste sammenhenger samles.
Noen av de siste blir de første, 
men jeg tenker at når noen av de første blir de siste,
ja så jubler de uansett.
Å stå utenfor er vondt, 
det vet de som alltid «sto igjen.»
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.  
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Kjetil Karlsen, Bodø 29. oktober                                        
Powered by Cornerstone