Taler/Søndagsbrev 27.aug 2023 - 13. søndag i treenighetstiden

Søndagsbrev 27.aug 2023 - 13. søndag i treenighetstiden

Karlsen, Kjetil
27.08.2023
Lesetekster: Salme 92,2–6.13–16 1 Kor 12,4–11 Prekentekst: Matt 25,14–30

«Guds forvaltere»

Matt 25,14–30 Talentene

14 Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide:
15 En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.
16 Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til.
17 Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til.
18 Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.
19 Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem.
20 Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’
21 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’
22 Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’
23 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’
24 Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut.
25 Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’
26 Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut.
27 Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake.
28 Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene!
29 For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.
30 Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’
Denne helga skal vi i Bodø menighet på tur til Jakobsbakken. Det er et nedlagt gruvesamfunn ovenfor Sulitjelma. Det skal bli godt å komme opp i frisk fjelluft, særlig når været ser ut til å bli godt.
Samlingen på søndag blir derfor med små og store. Det vil prege tilnærmingen til dagens tekst, og den er ikke bare enkel å forholde seg til. 
Er den rike mannen et bilde på Gud? I så fall har vi en del utfordringer. 
Han gir sine tjenere utfordrende oppgaver og ansvar, men forlater dem? 
Han forventer at de om nødvendig låner ut for å få renter og avkastning? En kravstor herre som ikke er nådig.
Uansett er det vel ikke tvil om hva som er dagens poeng? 
Vi er Herrens forvaltere, og det er ikke likegyldig hvordan vi bruker det vi er tildelt av ressurser, muligheter, tid, evner og anlegg. 
Talent, som teksten er en viss pengeverid, har i vårt språkbruk fått betydning av nettopp evner og anlegg.
Det er for øvrig store verdier tjenerne (trellene) får til forvalting. En talent er 6000 dagslønner, så vi snakker altså om millioner, om vi oversetter til dagens lønnsnivå.
Den rike mannen stoler på sine, og viser dem enorm tillit.
Han deler ut ulikt, og kanskje vil noen si urettferdig. 
Det går vel mer på at vi er ulikt utrustet, og at det derfor er naturlig å vente ulikt av oss. 
Selv hadde jeg fått høye skuldre av slike summer og ansvaret som følger med.
To av tjenerne skjøtter sitt ansvar godt, mens den tredje sliter. Han kjenner sin herre og er redd. Kanskje ikke så veldig (?) siden han beskylder sin herre for å være hard. Er han rett og slett lat? Det er mye vi ikke vet om situasjonen, men han brukte ikke de muligheter han hadde, og sviktet sin Herre.
Vår utfordring og kall er å bruke det Gud har utrustet oss med på en god måte. Jeg skal bruke det jeg har fått, og ikke skule så mye på det de andre har fått, eller det jeg skulle ønske jeg hadde blitt tildelt. Å sammenligne seg med andre er en avsporing. På Jakobsbakken er det en del av tematikken på lørdag. Sammenligning er et «djevelens lureri.» 
Vi kan fort utvide perspektivet ganske mye, for det Gud har utrustet meg med er egentlig ikke mitt engang. Det er Guds gaver til fellesskapet! (Les gjerne hele 1. Kor 12) Det jeg har fått, har menigheten fått. Tenk hva det blir til sammen? Det er gitt til fellesskapet, for vi er ikke skapt til å leve alene. Derfor er det jeg har fått strengt tatt ikke mitt.
Vi kalles til forvalting, og da er trygghet viktig. Jeg må være trygg på både Gud, fellesskapet og meg selv. Samtidig kalles vi stadig til å tørre bevege oss ut over det vi tror vi behersker. Jesus kaller til frisk satsing. Risikoen er at vi mislykkes, men det har skjedd før. Den som ikke tør feile, sliter med å lære nye ting. Gud har forresten uendelig rutine på å takle våre mislykkede forsøk. 
Her tenker jeg å høre med barna om hva som skjer når de prøver og feiler. Det er som kjent en del av læringsprosessen. Da blir de vel «oppsagt» som barn og må flytte ut i uthuset???
Vi er forvaltere, og når vi ikke vil eller tør prøve, så frarøver vi også på en måte fellesskapet noe verdifullt.
En skal kanskje ikke dramatisere så mye, men vi snakker tross alt om å følge Jesus. Den som av ulike grunner ikke vil følge ham, er heller ikke i hans fellesskap, og det er alvorlig.
At Gud deler ut evner og ansvar ulikt, gir også trygghet. Den som har fått mye forventes det mye av. Den som ikke kan og slett ikke tør så mye har Gud sin vei med. Han vet hvordan vi har det, og er også en nådig Herre. Det er kanskje litt i motsetning til tekstens rike mann?
Dette blir gøy og utfordrende å prøve og formidle til både små og store.
God søndag!
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
Kjetil Karlsen, Bodø 25. august
 
Powered by Cornerstone