Taler/Søndagsbrev 6.aug 2023 - 10. søndag i treenighetstiden

Søndagsbrev 6.aug 2023 - 10. søndag i treenighetstiden

Karlsen, Kjetil
06.08.2023
Lesetekster: Salme 32,1–11, 1 Pet 3,8–13 Prekentekst: Luk 5,27–32

«Jesu sier: Følg meg!»

Luk 5,27–32 Å kalle syndere til omvendelse

27 Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!»
28 Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.
29 Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords.
30 Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?»
31 Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.
32 Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»
Har sommeren gitt deg muligheter til fellesskap med dem du ellers ikke ser så ofte?
Fellesskap er viktig, ja vi overlever ikke uten. 
Derfor er det også spennende hvordan Jesus kaller til fellesskap. I dag hører vi litt om hvordan Levi kom med i flokken på 12 utvalgte apostler. Vi får ikke mer enn en antydninger, for det er mye det kunne vært interessant å vite mer om.
UNDERET startet på en måte det hele. En lam mann senkes ned fra taket, og Jesus viser sin storhet, kjærlighet, omsorg og ikke minst nåde. Den lamme får et nytt liv, og kan reise seg. Jesus slutter ikke å overraske. 
Det ser ut til at han går ut derfra og rett bort til tollboden, og tar kontakt med tolleren Levi. 
Han kaller Levi (som vi kjenner best som Matteus Mat 9,9) «Følg meg!»
En toller som ble ansett som landssviker siden han tjente seg rik i tjeneste for okkupantene. Han ble ansett som en tyv, og som man rett og slett ble uren av å ha noe med og gjøre.
Ikke rart om Levi undret seg. Skal jeg kunne slå følge med Jesus? Er det sant? Slikt skjer da ikke!
Vi skulle gjerne vite noe om hva som fikk Levi til å bryte over tvert og følge Jesus.
Jeg ser ham for meg der han sitter, kanskje bak et gitter i luka til tollboden. Muligens med en romersk soldat som sikkerhet i nærheten.
Ensom og forhatt kunne han ikke være sammen med andre og få se det under Jesus akkurat hadde gjort. En rik, men ensom toller. Ikke så rik som Sakkeus som var overtoller, men likevel.
Skulle han bryte over tvert og tape sitt gode levebrød? Sannelig, det koster å følge Jesus.
FESTEN. Jo, han øynet håp i Jesu kall, men snek seg ikke ubemerket ut bakveien. Nei, han arrangerte stor avskjedsfest i hjemmet sitt. Der var en hel del tollere tilstede. Tydeligvis også fariseere og skriftlærde. 
Og Levi da. Snakk om å stå ved sitt valg og «rope ut» sin omvendelse! Vitne for sitt kontaktnett. Utrolig! Da som nå: Det handler om å bruke de muligheter en har til å fortelle om Jesus som vil være sammen med oss!
MØTE MED JESUS kan føre til så mangt. Det fører gjerne til glede, undring, omvendelse og kanskje etterfølgelse. Det triste er at enda vanligere er likegyldighet og kanskje spott. Noen av dem som trolig var med på festen murret og kritiserte Jesus for å ha med «tollere og syndere» å gjøre. Feste kunne de, men også kritisere Jesus. Underlig, de var jo tydeligvis selv med på festen!
Slike vender Jesus seg bort fra. Han «har nok med» dem som trenger ham og ikke minst er mottakelig for hjelp. Han er den store legen som kom til dem som trenger ham. Den som er syk må være villig til å ta imot hjelp. Min venn Erwin, nektet å ta imot hjelp, og plutselig var det for seint, og han døde etter 4 ukers sykeleie med lungekreft.
Det gjelder å ta imot ham som kommer til oss. Legen over alle leger.
Det gjelder å åpne opp. Som David sier: «Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. – Og du tok bort min syndeskyld.» Salme 32,5. Ved å bekjenne og åpne opp, slipper vi Jesus til med sin forvandling.
Jesus som den store legen. Han kommer til dem som er syk. 
Å være syk, er aldeles ikke å være verdiløs. 
Tilsvarende: Å være en synder er heller ikke å være verdiløs. Tvert imot – viser Jesus. Han gir alt for deg og meg. Syndere som trenger frelse, ja som trenger den store legen.
Gud elsker alle mennesker. Hvor radikalt er ikke dette? Han elsker alle! Her ligger det kristne menneskeverdet. Kristendommen kritiseres for utrolig mye, men hvor kommer ikke menneskeverdet fra? Det som verdens menneskerettighetserklæringen bygger på. En kristen verdi som forandret verden.
«Kom som du er» sies det ofte i kristen sammenheng. Ja gjør for Guds skyld det. Men la deg så prege, ja forvandle av Jesus. Som Gud sier i Davids salme: «Jeg vil vise deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd.» Salme 32,8. Kom som du er, men veien videre er å følge Guds råd.
Jesus som sjelesørger. Vi er syndere, men aldeles ikke verdiløs. På en måte syke, og trenger lege. Det beste vi kan gjøre er å følge Jesus. Så hjelper han oss i den evige kampen livet er. Kamp mot synden i oss. Han kaller derfor til daglig omvendelse til Jesus. «De gamles» daglig omvendelse er mer enn tomme ord.
SKAMMEN. Den kjente Levi helt inn i margen. Hva er botemidlet når vi føler at vi ikke bare gjør feil, men at det er noe grunnleggende feil med oss? Bønn om tilgivelse biter ikke på slikt. En ting vi kan gjøre er å følge Levi. Han fulgte Jesus. Slik Peter også gjorde det når skammen holdt på å ta kvelertak. Slik kan vi erfare at Jesus vil ha oss med, og setter pris på oss!
Når Jesus sier «følg meg» så lokker han ikke med at vi skal få hverken det ene eller det andre. Medgang og et lett liv. Følg meg, så skal du få ----- være sammen med meg i tykt og tynt.
Jesus er sjelesørger, men kaller oss samtidig til et liv for andre. Han utfordrer oss, og ikke minst våre fellesskap. Det er altfor mange som føler seg utenfor. Vi har sikkert erfaring med det. Hva så med innvandrere? Bygdas utskudd?
Kristne fellesskap kan fort bli ekskluderende. Oftest utilsiktet. Jesu kaller oss uansett til å vise hans sinnelag.
Han viser vei på sin radikale måte. Han valgte en utstøtt sviker til en av sine tolv. Ved det siste måltid fikk også Judas være med i fellesskapet.
Jesus var sammen med tollere og syndere. Han hadde plass til alle som «falt utenfor» det gode selskap.
Han utfordrer oss så det svir. 
Satt på spissen: Hva med dem som utestenges – med rette? 
Mennesker som virkelig gjør vondt mot sin neste? Som krenker menneskeverdet.
Jesus søker dem.
Når han sier følg meg, så går hans vei til disse også.
Sannelig, vi trenger å vandre med ham, og preges av ham!
Fortsatt god sommer! 
Ta vare på de gode dagene. De vonde dagene tar sin plass uansett.
Ta vare på hverandre, mens vi har mulighet.
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Kjetil Karlsen, Lillesand 6. august
 
Powered by Cornerstone