Taler/Søndagsbrev 23.apr 2023 - 3.søndag i påsketiden

Søndagsbrev 23.apr 2023 - 3.søndag i påsketiden

Karlsen, Kjetil
23.04.2023
Lesetekster: Esek 34,11–16 1 Pet 2,20–25 Prekentekst: Joh 10,11–18

Joh 10,11–18 Den gode gjeteren

11 Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.
12 Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken.
13 For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.
14 Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,
15 slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene.
16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.
17 Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake.
18 Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»
En god veiviser er gull verd. Når vi trenger det.
Vil vi ha en som er Herre i livet vårt? En som viser oss vei? 
En som mener noe om hvordan det er lurt å leve? Ja, en som vet det bedre enn noen. 
Tåler vi at noen «blander seg?»
Store båter må visst av og til ta los om bord. Er det fordi skipper og styrmann ikke kan jobben sin, og er dårlige sjøfolk? Nei, de bare trenger en veiviser for å komme trygt fram.
Vil vi at Jesus skal være vår hyrde? Lar vi han vise veg? 
Lillejenta sa stadig: «Gjøre kjøl!» Bestemme selv. Er det der vi også er?
Uansett så finnes det ledere, og det trenges. Problemet er at det ofte er dårlige ledere. 
I dagens verden er det vanlig, og det var ikke stort bedre i Esekiels tid. Ta deg tid til å lese innledningen til GT-teksten fraEsekiel i 34,1-10. Gjetere som sørger for seg selv, lever godt, men de gjeter ikke sauene. De «gjeter seg selv» v 8
Dårlige hyrder og ledere er visst ikke noe nytt.
Hva så når vi møter en leder som sier «Følg meg.» Da må vi være i stand til å vite om det vil være å følge Jesus. Det er det langt fra alltid. 
Hva gjør vi når ledere undertrykker kritikk og spørsmål, eller kanskje er mest interessert i folks penger? 
Da er det virkelig på sin plass med kritiske spørsmål.
I dag kan vi lett bli ledet vill, uten at vi kan gjøre noen ansvarlig for det.
I «lufta» svirrer det mange anonyme stemmer, som ikke alltid er verd å låne øret til, og hvem kan sjekke troverdigheten?
På det store nettet, og på alskens «plattformer» møter vi stadig ekkokammer. Det er blitt en vitenskap å fore deg med det du liker og er enig i. Hvor kommer det fra? Gode hyrder?
Vi ledes vill, men det er ingen vi kan gjøre ansvarlig.
Teknologisk utvikling og økonomiske interesser fører oss veldig fort på villspor.
Det var vel ingen som forutså eller planla utviklingen - det bare er blitt slik !???
Likevel må vi kunne spørre om det ikke kan være demoniske krefter i spill?
Falske profeter og dårlige hyrder som vi aldeles ikke får «grepet på»
Hos Esekiel setter Gud ned beinet. Nå får det være nok. «Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem.» Es 34,11
Han vil gjerne ta seg av alle, uansett livssituasjon. «Jeg vi lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.» Es 34,16
Gud vil selv være den gode hyrde.
Dette er det Jesus følger opp. «Jeg er den gode gjeteren.»
«Jeg er» var Guds måte å presentere seg, og slik viser Jesus oss forskjellige sider av seg og sin oppgave.
 Jeg er porten. Jeg er verdens lys. Jeg er livets brød. Jeg er veien, sannheten og livet.
Egentlig viser han seg som Gud, og jødene så rødt. Maken til gudsbespottelse!
Så også i vår tekst, hvor han just har hatt en runde med jødene. Han hadde helbredet en som var født blind, og det på sabbaten!
Jesus drar det enda mye lenger. Han er den gode gjeteren som gir livet sitt for sine.
Han gir livet! Døden var ikke en katastrofe, noe som gikk veldig galt, men det var Jesu vei til seier for oss. Jesus, den store regissør!
Påskas herlige budskap. Jesu vei til seier. 
Vi lever i denne gode «ettervarmen,» men i dag er det som om perspektivet dreies litt.
Å følge Jesus er å la seg lede. Uten at det er ydmykende. Jfr losen.
Det handler om å følge ham. Da gjelder det å kjenne stemmen hans. Den lærer vi ved å være hos ham. Slikt tar gjerne tid, men hos ham er det i alle fall trygt. 
Å kjenne stemmen, kjenne Jesus, det er å tro på ham. Satse på ham. Erfare at han er nær og midt i alt har omsorg for oss. Det er godt å ha ham til Herre i livet.
Han fører oss stadig videre, slik Peter skriver. «Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans spor.» 1 Pet 2,21
Å følge Jesus gjennom den virkelige verden byr fort på utfordringer. Ja, det kan bli motgang og lidelse. Ikke alle skal bli biskoper, men den røde bispeskjorta minner oss om at et liv med Jesu kan koste dyrt.
Jesus er den gode hyrde, og ham er det godt å følge, selv om det kan koste motgang.
Hva så med vers 16? «Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.»
Har Jesus hemmelige sauer/tilhengere? Det kan vi ikke se bort fra, men det er ikke poenget her.
Vi finner det alt i det gamle testamentet, men Johannes løfter blikket vårt.
Jesuverk er for alle, ikke bare jøder.
Nå var det to flokker, jøder og ikke jøder, men det skal bli en flokk. Det skal være en kirke, selv om den har mange «avdelinger.»
I Bodø vil vi i dag få rapport fra vårt misjonsarbeid i Japan, som tilhører samme flokk som oss, selv om det er langt unna.
Til slutt ett siste aspekt.
Finnes det kristne, som vi liksom ikke regner med?
Noen vi på en måte definerer ut?
Dette er ikke vår jobb!!!
Det er Guds tunge ansvar og plikt.
Vårt kall er å åpne opp. Opp med dørene på vid vegg. Ned med gjerder og piggtråd. 
Før sang vi «Kall dem inn……..» Ikke nødvendigvis inn i vårt kirkehus, men til Jesus.
Så får vi stole på at han tar det derfra.
Å være menneskefiskere er å «bære» mennesker til Jesus.

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
God påsketid!
Kjetil Karlsen, Bodø 23. april 
 
Powered by Cornerstone