Taler/Søndagsbrev 26.feb 2023 - 1. søndag i fastetiden

Søndagsbrev 26.feb 2023 - 1. søndag i fastetiden

Karlsen, Kjetil
26.02.2023
Lesetekster: 1 Mos 2,8–9;3,1–8, Jak 1,12–16 Prekentekst: Matt 4,1–11

Matt 4,1–11 Jesus blir fristet

1 Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen.  
2 Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten.  
3 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!»  
4 Jesus svarte: «Det står skrevet:
           Mennesket lever ikke av brød alene,
           men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
5 Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren  
6 og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet:
           Han skal gi englene sine befaling om deg.
Og:
           De skal bære deg på hendene
           så du ikke støter foten mot noen stein.»
7 Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:
           Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»
8 Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet  
9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.»
10 Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:
           Herren din Gud skal du tilbe,
           og ham alene skal du tjene.»
11 Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.
«Fordi du har fortjent det»
Hvor ofte møter vi ikke dette budskapet, i en eller annen utgave?
Reklamen vil ha oss til å tenke at vi trenger det vi som oftest aldeles ikke har behov for.
Stell nå godt med deg selv. Tenk på deg selv for en gangs skyld. Under ligger det skjulte budskap at det ikke er så viktig med «de andre.»
Hvor patetisk blir det ikke når du for hundrede gang, for en gangs skyld tenker på deg selv?
Er det ikke dette budskapet djevelen prøver å overbevise Jesus om.
Tenk på deg selv! Sol deg i berømmelse og bruk din makt. (Du fortjener det.)
For et utspekulert og innsmigrende bakholdsangrep.
Djevelen vil ha Jesus til å gi opp sin frelsergjerning og svikte sin oppgave.
Senere sa Jesus til sine disipler: «Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?» Matt 16,26
Jesus viser noe av fastens hemmelighet. Faste og bønn svekker ikke motstandskraften. Tvert imot! Selv om han «ble til sist sulten.»
Hvilket markeringsbehov skulle Jesus ha overfor sin fiende? Hva trenger han å bevise? 
Det eneste han ønsker og vil fullføre, er å beseire djevelen. En gang for alle.
«Bort fra meg, Satan!»
Jesus står imot selv de mest utspekulerte angrep, men hvordan gjør han det?
Han bruker Guds ord. Tre ganger henviser han til 5 Mosebok.
Her er vi ved fastens mest sentrale anliggende og samtidig er vi inne på fastens velsignelse.
Vi tenker på faste som offer og ubehag. Dermed skygger vi kanskje unna, og går glipp av fastens velsignelse.
Vi inviteres i fasten å søke nærmere Jesus som kommer oss i møte. 
La oss ta 5 veier til velsignelse.
GUDS ORD. Les Guds ord. Ikke spør så mye hva du får igjen for hvert kapittel. Bare les og samle opp. Lagre slik at det kan modnes. Plutselig trenger du noe av det. Les så mye du kan. En annen måte å lese på er og tygge på et kortere eller lenger avsnitt. Drøvtygge skikkelig. Vanskelig å forstå? Bare les. Det er GUDS ORD som gjør noe med oss.
SKRIFTEMÅL har jeg lenge prøvd å oppmuntre til. Kanskje har ikke mye skjedd, men ett er sikkert. Dette er en Guds vei til frihet. Av og til trenger vi å sette ord på det vanskelige overfor en medvandrer, og få tilsagt syndenes forlatelse. En del ganger i livet strekker det ikke til å «tilsi seg selv syndenes forlatelse.» Så kan vi smile, når vi ser skriftstolen til Fader Brown. Ikke gjør det! Skriftemålet er en av fastens velsignelser vi ikke har oppdaget.
BØNN. Vi får snakke med Gud selv. Ikke alltid synes vi at vi får så mye svar. Be likevel. «Fortell ham alt» som vi synger. «Be uavlatelig» sier Paulus. Ikke fordi du skal gå med knepte hender hele dagen, men snakk nå bare med Jesus. Med eller uten ord. Som en bonus er 
det helse i både dette og i skriftemålet.
NATTVERD. Et under av et tilbud. Velkommen til himmelbordet. Om du forstår veldig lite av det, så bare kom. Rekk fram handa og ta imot Jesus.
GI av din tid og dine penger. Kanskje ikke bare et glass vann. Gi til de trengende i dine omgivelser. Ofrene for jordskjelv i Tyrkia og Syria, samt lidende i Ukraina trenger hjelp, og det er enkelt å nå dem.
Tilbake til Jesus i ørkenen. 
Djevelen kastet masken. «Alt dette vil jeg gi deg om du faller ned og tilber meg.»
«Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene.»  Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjente ham.»
Jesus står der vi ofte faller. 
”I verden har der trengsler, men jeg har seiret over verden.” Joh 16.33
I fasten utfordres vi som alt er Guds barn til å skjerpe vår oppmerksomhet. Øve oss i å holde fokus. 
«-med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.» Hebr 12,2
Når fokus glipper og øynene begynner å flakke, da er det farlig.
Med blikket på Jesus er fristeren hjelpeløs. «-ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Rom 8.39
For å holde fokus inviteres vi til å bruke 40 dager til å øve oss i selvbeherskelse og måtehold. Hvorfor? For å føle oss bedre eller lykkeligere? For å bli Guds barn? For å fortjene Gud og menneskers applaus. NEI. Fordi vi ER Guds barn, og akter å fortsette og være det.
Det er rett og slett trening som vil komme godt med når det røyner på. Vi utfordres til å nekte oss noen av Guds gode gaver, også for å forhindre at de blir til laster. Det skjer nemlig utrolig fort.
Jesus sto der vi ofte faller.
Han er Gud, og derfor kan han hjelpe og frelse.
Han var menneske og han kan forstå oss. Han vet hva fristelse er, og hva det er å være menneske og han elsker oss.
I Bodø feirer vi 25årsjubileum for kirkebygget vårt. Det gjør vi med flott kirkekaffe. På 1. søndag i faste?
Kirkekaffe er viktig. Der kan vi se og møte mennesker, og har muligheten til å bry oss. La kirkekaffen (også i Gjerstad og på Songe) bli en fasteøvelse i å se menneskene. Ikke en eneste en skal stå alene og se ned i gulvet!!!! Da har vi feilet vårt fastekall! (Jeg er klar over at det er litt seint å skrive dette etter kirketid, men det kommer flere dager i fasten.)
Til slutt. Var det Åndens vilje å friste Jesus? Kanskje et litt filosofisk spørsmål. Kan Gud friste? «-Ingen som blir fristet må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.» Jak 1.13
Jesus måtte i alle fall møte sin motstander. 
Det må vi og, så trening og beredskap er viktig.
Mediter gjerne litt over ørkenfedrenes utsagn: «Uten fristelse kan intet menneske bli frelst»
Kan et menneske unngå dette?
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

God søndag!
Kjetil Karlsen, 
Bodø 26. februar
 
Powered by Cornerstone