Taler/Søndagsbrev 22.jan 2023 - 3. søndag i åpenbaringstiden

Søndagsbrev 22.jan 2023 - 3. søndag i åpenbaringstiden

Karlsen, Kjetil
22.01.2023
Lesetekster: 1 Mos 1,26–31, Åp 21,1–6 Prekentekst: Joh 2,1–11

Joh 2,1–11 Bryllupet i Kana

1 Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der.  
2 Også Jesus og disiplene hans var innbudt.  
3 Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.»  
4 «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.»  
5 Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.»
6 Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker.  
7 «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen.  
8 «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de.  
9 Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen
10 og sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.»
11 Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. 12 Deretter dro han ned til Kapernaum sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og der ble de noen dager.
Denne helga har vi SLUSH-kurs i Bodø.
10 ivrige unge først i tenårene får opplæring i å være ledere/hjelpere i søndagskolen. 
Slikt blir fort minner for livet. Herlig!
Deres deltakelse på gudstjenesten «for små og store» er i skrivende stund ikke ferdig forberedt, og det blir spennende hvordan de unge vil dramatisere en slik tekst. 
Så vil andakten preges av det vi gjør sammen. Spennende!
Det er godt å være i festlig lag med venner og familie.
Når vi feirer og heier på hverandre gjør vi hverandre glad, og ikke minst gleder Jesus seg. 
Alt som er godt for menneskene er fra Gud, og Jesus elsker det.
I dag er Jesus på fest. Bryllup var en begivenhet som skulle feires skikkelig.
Kana lå kanskje 14 km fra Nasaret, og kanskje var det kjente av Jesus og familien som nå feiret livets store begivenhet.
Jødene var flinke til å feire hverandre. Hele landsbyen var gjerne med, og mennesker fra andre steder. Jeg jobbet på kibbutz i Galilea en kort periode, og var selvsagt som bryllupsgjest, enda jeg knapt visste hvem brudeparet var. Jødene er flinke til å komme sammen og feire livet.
Så skjer det….. Midt i festen er det ikke mer vin igjen? Det kan bli kjempekrise og en skammelig katastrofe for vertskapet.
Hvor mange av gjestene som fikk med seg dette er usikkert.
Maria, Jesu mor, skjønner og går stille bort til sin sønn og forteller hva som skjer. Hvisker hun? 
«De har ikke mer vin.»
Enda en gang lærer Maria oss noe umåtelig viktig. Hun lærer oss å be. Ikke hvordan det skal gjøres, men hvordan det kan gjøres. Enkelt, og uten føringer, legger hun saken fram for Jesus. Noen vil kanskje ikke kalle det bønn engang? Hun legger sin sak over i de beste hender. Det kan ikke gjøres enklere og bedre. Der ligger saken godt.
Men hvordan er det Jesus reagerer? Avviser han sin mor? Spørs om han ikke har noe annet og viktig å lære oss?
Maria er i alle fall trygg på Jesus, så hun bare hvisker til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.»
Det han så sier til tjenerne er sjokkerende enkelt, og hvordan kan det gjøre noe fra eller til?
Det er hans måte å vise litt av sin allmakt. Slik hjelper han brudeparet og redder dem fra en skam de vel aldri ville kunne legge bak seg. Hele byen ville være vitne til deres nederlag. 
Med vår bakgrunn virker det nå litt snodig, for litt mindre vin og fyll kunne vel være på sin plass?
Jesus er derimot raus. Han gjør det til og med slik at underet skjer gjennom det tjenerne gjør. Tilsvarende hvordan brødundrene fikk skje mellom disiplenes fingrer.
For han som skapte verden var det vel knapt en utfordring å skaffe litt vin. Nå var det vel strengt tatt mer enn litt, noen hundre liter, men likevel.
Jesus vil mer enn å fikse litt vin. Han viser hvem han er, og han er aldri knuslete. Han sier senere «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.!» Joh 10,10
Han viser at han er Gud.
Han så dagens lys, ikke i storbyen og kongens slott, men i en liten by i en stall.
Når han gjør sitt første under, så skjer det i en liten bortgjemt fjellandsby i Galilea.
Den som er stor, kan være trygg og sterk nok til å godta og være liten.
Jesus bryr seg om alle. Liten og stor. Familie eller ikke.
Kanskje var det derfor han svarte Maria så rart? 
Han ville vise at hans «familie» er mer enn Maria og brødrene sine.
Hvem er Jesu sanne familie?
De fleste av oss er døpt. I dåpens bad ble du Guds barn. Hans datter og sønn. Er ikke det familie?
Vi ble døpt med vann. Her er vann nok (helt til det ble vin)
Vi får komme til Herrens bord. Ta imot Jesus, hans legeme og blod. Brød og vin. Her er vin nok til alle!
Jesus er på fest og viser hvem han er. 
Den rause Gud for små og store til alle tider.
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

God søndag!
Kjetil Karlsen, 
Bodø 22. januar
 
Powered by Cornerstone