Taler/Søndagsbrev 4.des 2022 - 2.søndag i advent

Søndagsbrev 4.des 2022 - 2.søndag i advent

Karlsen, Kjetil
04.12.2022
Lesetekster: Salme 33,18–22, Hebr 6,13–19a Prekentekst: Joh 14,1–4

Joh 14,1–4 Jeg vil ta dere til meg

1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  
2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?  
3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.  
4 Og dit jeg går, vet dere veien.»
Det er advent og det skulle handle om Jesus og hans ankomst.
En gang, i ei stjerneklar natt med englesang.
I dag kommer han også - til oss, midt i en verden som hangler i vei.
Engang skal han så komme igjen og sette alt i rette skikk.
I Bodø hadde vi klarvær på lørdag, men sola klarte ikke helt å komme over fjellene.
Solrøna flammet likevel i sør på det lyseste.
Slik når det oss, lyset fra den sola vi ikke ser.
Slik kan vi ane nærværet av han vi heller ikke ser. Han som kom og som kommer.
I dag har vi familiegudstjeneste.
Dagens evangelium stripper vi ned til tre korte punkt, som et kinderegg?
1.    «La ikke hjertet bli grepet av angst.» Vær ikke redd.
Er nå det også feil? Hvor mange barn har ikke fått høre «Nei, det er ikke noe å være redd for.» Altså: Det du føler er feil. Stol ikke på deg selv.
Hva slags læring er dette?
Det finnes jo utallige grunner til virkelig å være redd.
Skal vi rå med angsten, handler det vel om å finne en «sterkere» grunn til trygghet. Barnet kan finne mammas fang istedenfor «tomme» ord. 
2.    «Tro på Gud og tro på meg» sier Jesus.
Her er grunnen til trygghet midt i kaos. Gud er sterkere enn kaoskreftene.
«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder (som angst), og jeg vil gi dere hvile.» Matt 11,28
Ser du ikke Gud?
Strir du med å lære det barna gjerne klarer i løpet av første leveår.
Mamma var ikke borte, om hun ble vekk en stund.
Tilsvarende: Gud er ikke vekk om du ikke ser ham eller forstår ham.
3.    Jesus forbereder mange rom for at vi skal være ho ham. Aller helst alle sammen.
Omtanke og kjærlighet som sprenger alle grenser.
DERFOR kan vi være trygg om vi er aldri så redd!
Her er sikkert enerom til den som vil ha det, men det spørs vel hvor mange som til syvende og sist ønsker det.
Det handler om å være hos Jesus. Vi får «komme som vi er» - men hvis vi blir der, skjer det saker og ting. Den som velger å bli hos Jesus vil preges av ham. Vi vil formes av ham. En dag skal vi bli ham lik, selv om det ofte synes å være et drøyt stykke dit.
Lekse / øvingsoppgave. Egentlig er det et livsprosjekt?
En dag ser du en som er utenfor. Det kan være i barnehagen, skolegården, på arbeidsplassen 
eller i nabolaget? Du kan være noe for henne. Da risikerer du samtidig å få en venn for livet.
En viktig øvelse/tjeneste. 
Den er viktig for deg og han du er der for, og du følger Jesus og ligner på ham.
Herlig advent!
God søndag og fortsatt velsignet advent!
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Kjetil Karlsen, 
Bodø 4. desember

 
Powered by Cornerstone