Taler/Søndagsbrev 21.august 2022 - 11.søndag i treenighetstiden

Søndagsbrev 21.august 2022 - 11.søndag i treenighetstiden

Karlsen, Kjetil
21.08.2022
Lesetekster: 1 Mos 21,9-13, Rom 8,1-4,14-18 Prekentekst: Joh 8,31-36

Joh 8,31–36 Virkelig fri

31 Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler.
32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»
33 De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?»
34 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden.
35 En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid.
36 Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
 
Det drar seg til med et nytt arbeidsår. Da er det fort gjort å se på seg selv og spørre: «Hva har jeg å bidra med?» Motløsheten er da ofte snublende nær. 
Hvis jeg da, slik vi alltid trenger, heller vender blikket mot Jesus, ja da er det meste mulig.
Da blir det stort å få starte med dagens to store begrep. 
Sannhet og frihet. Egentlig alt for store ting for en enkel bondegutt som meg, men jammen inneholder det mye befriende også.
«Bli i mitt (Jesu) ord,” - ”kjenne sannheten” og endelig: ”sannheten skal gjøre dere fri.»
Jesus henvender seg til jøder som var kommet til tro. De var ikke kommet så langt på troens vei. Troen er nemlig også en reise, men heldigvis ikke alene. Sammen med Jesus kan vi av og til oppleve nye ting bak hver sving. Slik kan vi lære sannheten og friheten å kjenne.
«Hvis dere blir i mitt ord» sier Jesus. Lytte, se og lære. Være underveis sammen med ham. Lære av Jesus og selve livet. Vi er Jesu lærlinger som følger og gjør som ham, og lærer. Disipler som han selv sier det.
Det krever oss. Ikke minst krever det vilje. Vilje til praktisk tilrettelegging av dagen. Innarbeide gode rutiner for livet og ikke minst forholdet til Guds ord. En bønnekrok hjemme? En bibel som ligger åpen, og på en måte roper på at du skal lese.
Vilje til å være med. Kanskje er det av og til et ork og samles med menigheten? Vi gjør det likevel, for der møter vi Jesus. Der deler vi Ordet, og får ikke minst Jesu legeme og blod.
Vilje og tålmodighet, for det tar tid å lære.
Lærlingen lærer gjennom erfaring med sin mester. Ved å lykkes og ikke minst ved nederlag.
Slik er vi disipler som lærer det vi håpte. Det Jesus sa. Det viser seg å holde. Det er sannheten. Jesus er på mange måter sannheten.
Sannhet – hva er det så i vår hverdag?
Fakta. Ofte konkret. Jeg kom til Bodø på torsdag. Hvis jeg hopper ut av vinduet i tredje etasje så slår jeg meg. Fakta som praktiske sannheter.
På en måte er det like praktisk når du gir Jesus en sjanse. Da vil han vise at det holder, selv om det kanskje tar lenger tid enn du ønsket.
«Jeg er veien, sannheten og livet.» Sier Jesus i Joh 14,6.
Stort, arrogant og provoserende for mange. Likevel sant.
Jesus var kontant når noen stolte på andre veier til Gud. For eksempel å stole på slektskap med Abraham. Trodde de hadde rett til Guds rike mer enn andre. Da var Jesus barsk. ( les videre etter vår tekst)
Samtidig har han alltid en åpen favn for de søkende. De som trengte ham.
Sannheten knyttes nært til Jesus. Det han var, det han gjorde og ikke minst gjør.
Han var Gud og menneske. Noen stapper fingrene i ørene, mens mange i dag snur seg likegyldig bort. Det er uansett like sant.
Det han gjorde var å ofre seg selv, der alt annet kom til kort. Gud som selv frelser sine.
Du må være hos ham. Der lærer og erfarer du – det han sier er SANNHETEN.
Bare slik kan vi bli FRI.
Rakrygget, slik han elsker å se oss. Vi er ikke treller under synden. Vel plages vi av den. Av og til så det er til å spy av. Merk det Paulus` lille kommentar.  
«-holdt dom over synden i oss.» Rom 8,3.
Synden, det er ikke oss, men gjett om den er i oss. Den plager oss så det holder, men vi er ikke dens trell. Vi følger Jesus i seier og nederlag.
Det er mange måter å tenke om FRIHET. Ikke så få tenker at det viktigste er frihet fra kristendommen og dens slaveri. Hvor sørgelig er ikke det, selv om vi nok må ta vår del av ansvaret, slik som vi ofte har kludret dette til.
FRIHET som den totale uavhengighet må vel i alle fall kalles en illusjon? 
Det måtte jo i så fall være en slags tilstand av total vektløshet. Jeg ser for meg en astronaut som sviver vektløs rundt. Da vil vi være ganske så hjelpeløse og kommer ingensteds.
Frihet krever uansett en slags forankring. Gitarstrengen som ligger der løs på bordet gir ikke mye musikk. Det må festes grundig i begge ender. Da kan det bli musikk.
Frihet, å bli det vi var eslet til, krever forankring og fellesskap.
Det eneste festet som duger er sannheten. Jesus.
Sannheten om Gud og sannheten om meg selv.
Jeg er en synder. Ikke bare gjør enkelte synder. Det sitter dypt i meg. ( Jfr Rom 8,3 ovenfor) Og samtidig er vi elsket av Gud, slik at han ga alt for oss. Syndere, men verd å elske. Elsket og tilgitt om vi lever hos ham.
Ufullkommenheten er ikke til å komme fra, men hva så? Hva med Jakob, luringen, eller David. Føy gjerne på både Peter og Paulus og fler.
En herlig gjeng av syndere brukt av Gud. Sannhetens vitnesbyrd om frihet og Guds storhet.
Tilgitte syndere, men ikke syndens treller. Om jeg faller så er jeg ikke syndens trell. Jeg følger kanskje Jesus litt ujevnt, men jeg følger ham.
Sannheten setter fri. Jesus gjør det.
Er det forresten så rart at han elsker sine barn om de er aldri så ufullkommen?
Elsker vi våre barn bare så lenge de er snille og lykkes med livets utfordringer?
Jesus er sannheten som setter fri med sin kjærlighet.
Lev hos ham, i hans ord. 
Legg fram en åpen bibel, så den «roper» på deg.
Kanskje rigge et «husalter» eller en bønnekrok? 
Sett av søndagen.
Mulighetene er mange. Finn din vei. Start med det lille. Det er alltid beste veien å komme i gang. Kanskje den eneste?
Praksiser som bygger vårt åndelige liv er ofte praktisk.
«Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Bodø 21. august
Kjetil Karlsen 

 
Powered by Cornerstone