Taler/Søndagsbrev 7.august 2022 - 9.søndag i treenighetstiden

Søndagsbrev 7.august 2022 - 9.søndag i treenighetstiden

Karlsen, Kjetil
07.08.2022
Lesetekster: 1 Mos 4,8–15, Rom 14,10–13 Prekentekst: Luk 6,36–42 Døm ikke

Luk 6,36–42 Døm ikke

36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.
37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt.
38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.»
39 Han fortalte dem også en lignelse: «Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfta?
40 En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester.
41 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?
42 Hvordan kan du si til din bror: ‘Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!’ når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.
 
En sommer kan brukes til så mangt. Ikke minst slappe av med å gjøre «noe annet.»
Når flystreiken stikker kjepper i hjulene, og helsa ikke er på topp, er det likevel mange muligheter. Kanskje nye måter å gjøre ting på?
Jeg endte opp med å «realisere» utferdstrangen med å «følge» min sønn på vandringen over Hardangervidda. En telefon kan sannelig brukes til mangt.
Kanskje en påminnelse om at tider skifter, og at det er godt at ungdommen tar over.
Vandrer du i fjellet er det i alle fall viktig å ha øynene med seg. Du må vite hvor du er, ellers kommer du aldri fram. Godt syn er som det meste en Guds gave.
Jesus understreker i dag at det er viktig å se godt. Gjør du det?
Ser du deg selv godt og ikke minst sant? Ikke minst i forhold til Gud og dine medmennesker.
Det er viktig for hele vårt liv.
Å få flis i øyet har jeg aldri opplevd. Rusk, som er så lite at du nesten ikke ser det, det har vi vel alle hatt i øyet. Lite, men mer enn nok for å skape problemer, og vi trenger hjelp.
Jesus fortsetter med å bruke voldsomme bilder. Tenk deg en bjelke i øyet. Kan det overhodet være plass? Snakk om å være handlingsudyktig. Stokk blind. 
Nei, det gjelder å se. Ikke minst seg selv. Et nøkternt og sant selvbilde er viktig.
Ja, om vi starter med oss selv, så får vi ganske sikkert nok å gjøre.
Sikkert mer enn nok å fikse på. Særlig i en tid som vår, da det er så utrolig viktig å bli sett og ikke minst «likt.»
Frykten for å «falle gjennom» rir mange. Mon tro om ikke dette henger sammen med at det blir stadig lettere å rakke ned på andre. Enkelt å rope det ut, uten å måtte møte den andres blikk. Å dømme og være fordømmende er så lett.
«Vær barmhjertig – døm ikke – fordøm ikke – ettergi.» Sier Jesus.
Han ønsker å møte deg. Vel er han skarpsynt, men viktigst: Han er nådig og barmhjertig.
Jesus ser, kjenner og elsker deg.
En synder, ja vel, men ikke et null og søppel, som vi av og til er blitt lært. Hvem gir vel livet sitt for det som ikke er verd å elske?
Når jeg, av alle, er elsket og tilgitt av Gud, hvorfor skulle da ikke det gjelde alle andre også?
Vi er lærlinger og kan ikke bli bedre enn vår mester, men vi kan lære av ham.
Han elsket syndere og fordømte ikke. Viktig lærdom. 
De som selv var dømmesyke, de fikk derimot så hatten passet. 
Vår Herre er barmhjertig. «-dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.» 1 Joh 1,9
Barmhjertig inn i det absurde når han ber for sine bødler: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Luk 23,34
Som vi ber det så ofte i Herrens bønn, forventes det at vi lærer av vår mester.
«- tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.» Mt 6,12
«Men dersom dere ikke tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.» Mt 6,15
Når vi er tilgitt og elsket, er det naturlig at vi viser sammen sinn.
«Ettergi, så skal der få ettergitt» v 37
Dette gir håp i en verden preget av løgner og fordømmelse.
Med Åndens hjelp kan vi være en liten, men viktig motkultur.
«Herre gjør meg til et redskap for din fred.
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.» Frans av Assisis bønn
God søndag!
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
Lillesand 7. august
Kjetil Karlsen 

 
 
Powered by Cornerstone