Taler/Søndagsbrev 5.juni 2022 - 1.pinsedag

Søndagsbrev 5.juni 2022 - 1.pinsedag

Karlsen, Kjetil
05.06.2022
Lesetekster: 1 Mos 11,1–9, Apg 2,1–11 Prekentekst: Joh 14,23–29

Joh 14,23–29 Løfte om Ånd og fred

23 Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.
24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg.
25 Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere.
26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.
Kristi fred
27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.
28 Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg.
29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.
 
I Bodø frikirke feirer vi pinsa med festgudstjeneste. Nattverd og ikke minst dåp. Kan en toppe pinsefeiringen bedre? Lille Amanda skal ved Den hellige ånd tas inn i Guds store fellesskap. Frelst «ved badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelser.» Titus 3 5-6.
Så passer kanskje pinse ekstra godt i Bodø? En bodøværing vet vel bedre enn noen hvordan det høres ut, det som fortelles fra den første pinsedag.
«Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser» Apg 2,2
Det er Gud som rører på seg så det høres. Pinse. Vi ser ikke Ånden, slik vi ikke ser vinden. Virkningene kan vi derimot både se og merke. Noe skjer, og det hender i fellesskapet.
Hva har vi forresten, eller hva er vi – alene?
De hadde et sterkt fellesskap i Babel, og da er menneskene troendes til litt av hvert. Gud splittet dem derfor ved språklig forvirring. På en måte er pinsen motsatsen. Nå får vi et «nytt» fellesskap. De forsto hverandre. (Tungetale var det for øvrig ikke, for da trenger man tolkning.)
Pinsen er Åndens verk. I dag ser vi det i praksis, slik han har kommet til Amanda.
Så skal hun få være en slags eksempel for oss i dag og lære oss to ting.
1. Det handler om Å BLI ELSKET. Det handler om å la seg elskes. Amanda lot det gode skje, og tok imot. Gud kommer til oss, og han må få slippe til. Når Amanda er sulten får hun mat. Trenger hun nærhet og varme, ja så får hun det. Tar imot. I dag har hun tatt imot Jesus, og det er Åndens verk. Det er pinse, når Ånden får vise oss at vi trenger Jesus. Kanskje trenger vår vilje og bøyes? Vi som tror at vi fikser alt selv. Det er selvfølgelig feil, det vet den som har prøvd. Det vet også Amanda uten å skjønne det.
Det handler om å la seg elske, og la Ånden vise oss at vi trenger Jesus. Ber du han komme inn «i hjertet ditt», og så rauser de inn, alle tre. Fader, Sønn og Ånd. «-vi skal komme og bo hos ham.» v 23. Himmelbesøk, ja mer enn bare besøk. De vil flytte inn.
Når det handler om å la seg elskes, hva betinger så det? Jo, at man ikke er alene, for kjærlighet er fellesskap.
2. Det handler om å elske. Det lærer vi av Jesus. Ånden viser oss det, og vi må vise Amanda det.
Fellesskap, familie og menighet. Her er vi forskjellige. Ofte er det en stor utfordring.  Samtidig spennende, og det kan ha en dynamikk som fremmer skaperkraft. Et godt fellesskap av mennesker som er forskjellige, det er rikt.
Hvordan lære dette? Først og fremst ved at vi møter en Gud som elsker oss slik vi er. Uansett. Har jeg erfart dette er det ikke så umulig å elske dem rundt meg.
Det lærer vi ikke minst ved å leve i et fellesskap som fungerer, og ikke minst ved å holde fast vet Guds ord. Ved å gi ham rett. Da former han våre fellesskap slik at det blir plass til alle. De fellesskap vi selv former, blir fort eksklusive på en eller annen måte. Vi liker å være sammen med de vellykkede, de som er enig med oss, kanskje kler seg som oss, eller som også holder med Bodø/Glimt?
Samtidig blir vi fort opphengt i at å elske noen alltid er og ha varme følelser. Slik fokus på følelser og inderlighet kan fort bli et fengsel.
Å føle sterkt er på mange måter godt, men er det nå det dette handler om? 
Slipp den tanken litt, og bare gjør det du ser menneskene rundt deg trenger. 
Bare gjør kjærlighet!
Dette er noe av det Ånden vil lære oss, og at vi skal leve slik at Amanda erfarer det.
Kanskje er det da vi kan erfare: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» v 27.
Trygghet, selv om vi skulle bli redd. Redd, men hos Jesus, lar vi ikke hjertet bli grepet av angst. Vi lar hjertet bli grepet av Jesus.
Som Amanda har gjort.
Vet du hva Den hellige ånd sier da?
YESS, DA BLE DET PINSE!
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
God pinse
Kjetil Karlsen 

 
 
 
Powered by Cornerstone