Taler/Søndagsbrev 20.mars 2022 - 3.søndag i fastetiden

Søndagsbrev 20.mars 2022 - 3.søndag i fastetiden

Karlsen, Kjetil
20.03.2022
Lesetekster: Sak 3,1-5, 2 Kor 12,7-10 Prekentekst: Luk 22,28-34

Luk 22,28–34 Jeg ba for deg

28 Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine.
29 Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg,
30 for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer.
31 Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete.
32 Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre!»
33 Peter sa: «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død.»
34 Men Jesus svarte: «Jeg sier deg, Peter: Før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.»

Europa blør fortsatt, og det nesten så vår del av verden holder pusten. 
Midt oppe i dette fikk jeg mulighet til å trekke meg unna, ja det var nesten som å gå i 
hi. Jeg dro på stille retreat, og stengte verden ute. Slo av telefonen og all annen 
kontakt med verden rundt.
Det føltes godt og riktig. «Går jeg glipp av mye vesentlig,» var en tanke som stadig 
måtte parkeres. Så gikk det som før. Etter noen dager var det kjapt å slå fast at 
verden var den samme. 
Jeg trodde det sto: «Vær stille og kjenn at jeg er din Gud», men isteden står det: 
«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud.» Salme 46,11
Ber Gud oss holde opp med kavet og det maset som så fort utarmer gudslivet?
Når Elia flyktet for Jesabel til Horeb fikk han møte Gud. 
Ikke i stormen, jordskjelvet eller ilden, men i «-lyden av skjør stillhet.» 1 Kong 19,12
Der var Gud. Der møtte også jeg ham, og han svarte omsider på en bønn jeg har bedt i over 30 år. 
Må man altså reise avsides og isolere seg? 
Av og til trenges det, men livet leves i hverdagen. Gud er HER! 
I hverdagen, midt i livet og i krigen midt blant granater og bombekrater.
Han er alltid på de lidendes side! Uansett!
Hos de som lider midt i Ukrainas rykende krigsruiner.
Hos russiske enker som gråter og har gitt opp å finne mening i det som skjer.
Gud er der, selv om det aldri så mye ser ut som om djevelskapen rår.
Gud er der og han bryr seg, og han kaller også oss til å bry oss.
Denne krigen er trolig som andre kriger, men den er nær oss, og derfor faller det mer ansvar på oss. 
Hva skal vi da gjøre? Du får be Gud vise deg! Her er tre muligheter, tre B-er.
BE. Be for de lidende og de ansvarlige. Be til ham som fortsatt har makten. Han vet hva lidelse er, han lytter og bryr seg.
BEKJENN Kristus som Herre. Han som du vil følge? Håpets Gud, i en verden preget av usikkerhet. Hos han kan vi være trygg i usikkerheten.
BRY DEG. Vi får gjøre det vi kan, også i det praktiske. Ofre av vår overflod til dem som lider. Plutselig kan det bli veldig nært. Når vår statsminister planlegger for opptil 100 000 flyktninger til Norge, så kan du fort få muligheter til å bidra der du bor.
Jesu kall blir fort håndgripelig.
Slik er det å følge Jesus, som vi ser det i dagens prekentekst.
Jesus hadde kalt disiplene til å følge opp mot Jerusalem (det er ganske praktisk?) hvor det ventet lidelse og død. De ble med, selv om det mildt sagt var med blandede følelser og kanskje skjelvende bein?
Nå gir han dem ansvar og store oppgaver. Egentlig helt utrolig.
Jesus hadde just innstiftet nattverden, og hva skjer så? Disiplene begynner å diskutere hvem som var størst. Det er utrolig, ikke lite latterlig og ganske så menneskelig. Jesus ser derimot ut til å skjære gjennom uten anklagelse i stemmen. Han snur typisk nok alt på hodet. Hvem er størst og hvem er minst? Kanskje viktigst: Hvem er villig til å TJENE? 
Han viser selv vei, han som Herrens lidende tjener. 
For prøvelsene var ikke slutt. Han viser vei via Getsemane, opp til Golgata og til slutt en tom grav.
«Men det er dere som har blitt med meg i prøvelsene mine.» Kanskje både motvillig, usikker og redd»
Han hadde sett mer enn nok til å «stryke dem av lista» over egnede lederkandidater.
De var mennesker som oss, og merket motstanderen. Satan er nevnt i alle våre tekster, og livet er en kamp mot ham som vil ødelegge og rive i stykker.
Dette er utrolig nok en kamp hvor svakhet ikke diskvalifiserer, for vi er ikke alene.
Jesus ser forbi store ord som ofte bare er ord. Forbi en vilje som nok vil, men ofte ikke fikser møtet med livet og lidelsen. Han ser forbi våre ambisjoner som ofte ikke holder lenge, når vi utfordres av fienden.
De ble nå likevel med, det skal de ha.
For å bruke Paulus’ bilde. «For når jeg er svak, da er jeg sterk.» 2. Kor 12 10
Da kan Jesus slippe til med frelse og til tjeneste.
«Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» 2 Kor 12,9
Jesus viste det engang for alle, og vil vise det på oss.
Når det gjelder Jesu planer for sine apostler, skal vi være litt mer forsiktig. Det er ikke bare lett å forstå Jesus her.
«-for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer.» Det kan i alle fall ikke være snakk om en individuell maktposisjon for apostlene. Mer nærliggende er det å tenke på kirkas stilling og tjeneste, for det var slik Jesus ville føre sin sak videre.
Satan har altså fått lov til å prøve Jesu venner, litt på linje med hvordan Satan fikk prøve Job. Satan må altså be om lov, så hvem er det altså som sitter ved makta?
Jesus slipper dem aldeles ikke sine venner alene ut i Satans mørke. ”Men jeg ba for deg, at din tro ikke måtte svikte. Og når du engang vender om, da styrk dine brødre.” 
Jesus var trygg på Peter, tross alt. 
Det gjelder å bli med Jesus som sier: «Følg meg» Det er å velge den gode vei – med Jesus.
Så går det gjerne med oss som apostlene, ikke så lite over stokk og stein. Ordene våre henger i lufta, og etterfølgelsen blir både sånn og slik, men alltid med Jesus. Om vil mislykkes, svikter og faller gir vi ikke opp. «-dere som har blitt hos meg» ?
Følge Jesus i daglig omvendelse, 
hvor vi får være med og ta oss av dem som lider 
og ikke minst styrke hverandre.
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
God søndag!
Kjetil Karlsen 

 
Powered by Cornerstone