Taler/Preken 12.Desember 2021 - 3. søndag i adventstiden

Preken 12.Desember 2021 - 3. søndag i adventstiden

Karlsen, Kjetil
12.12.2021
Lesetekster: Mal 4,4–6, 2 Pet 1,19–21 Prekentekst: Joh 5,31–36

Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

31 Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn ikke gyldig.
32 Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitneutsagn om meg er sant.
33 Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten.
34 Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst.
35 Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham.
36 Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg.
          

Tror du Jesus feiret bursdag? Kanskje. Muligens sammen med Johannes til og med? Hvem vet. De visste godt om hverandre. 
For Johannes måtte det være utfordrende hvordan Jesus på en måte vokste fra ham, men han gledet seg over det. Slik viser Johannes sin storhet. «-Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt. Han skal vokse, jeg skal avta.» Joh 3,(22-)30
Johannes trakk seg tilbake til ødemarken, og der ble han utrustet av Gud til å være veirydder og tilrettelegger for sin venn. Slik går Johannes inn i en mektig profettradisjon. Han forkynner, og det til sine tider kompromissløst. Refser og kaller til omvendelse. Malaki avslutter den gamle pakt, men Johannes følger opp. «Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer.» Mal 4,5. Her er den nye Elia og Herrens dag er dommens dag. Johannes kaller til omvendelse.
Jesus er seg selv lik. Hans fokus og mål er menneskene og deres nød. Det var jo derfor han forlot herligheten hos sin far og ble en av oss. Så får det være sabbat så mye det vil. Kontroversene med jødene tok han på strak arm. Han «utfordret sabbaten» og kalte Gud sin far. 
«Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få han drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte Gud sin far og gjorde seg lik Gud.» 5,18
De krever at han begrunner sin autoritet, og det gjør han.
Han går inn i jødisk tradisjon, der ett vitne ikke holder. «-etter to eller tre vitners utsagn skal saken stå fast.» 5 Mos 19,15
Her er vitner så det holder.
Hele det gamle testamentet peker fram mot ham som skal komme. Messias som er Jesus. Dagens budskap som skal bevitnes er: 
«Jesus er Messias. Utrolig, men troverdig.»
Moses vitner. «Septer skal ikke vike fra Juda eller herskerstav fra hans føtter til han som eier den, kommer, han som folkene skal lyde.»1 Mos 49,10. 
«Se den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.» Jes 7,14
«Du Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.» Mika 5,1.
3. søndag i advent er på en måte Johannes’ dag. Han forbereder Jesu komme. Han er stor, men oppdraget er «å gjøre Jesus enda større.»
Johannes er viktig, fordi Jesus er det. «Johannes var en brennende og skinnende lampe,» v 35  
«-som lyser i mørket på et mørkt sted til dagen gryr.» 2 Pet 1,19.
Morgenstjernen vitner om at sola kommer, uansett hvor mørk natta er.
Johannes var et lys for Jesus, men bleknet fullstendig i møte med Guds lys som etter hvert steg fram.
Johannes visste det og gledet seg. I nøden kom selv han i tvil, men sendte den til Jesus. Hva gjør Jesus? «Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn Johannes.» Luk 7,28 (Les gjerne Luk  7,18-35)
Jødene søkte Johannes «-og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham.» v 35
Tilsvarende kan vi spørre når vi forbereder vi jul: Er det omvendelse? Eller er det bare for å bli i lysenes varme idyll en stakket stund?
Jødene søkte Johannes, men lyttet ikke til hans budskap. ”Se der Guds lam som bærer bort verdens synd.” Joh 1,29. De lyttet ikke, skjønte ikke eller ville bare ikke? Det får sin konsekvens å avvise ham som kommer.
De var kanskje skriftlærde, men egentlig skriftblinde.
Disiplene var nok trege, men etter hvert skjønte de tegnene. Det var Gud de var sammen med. Guds Messias. Allmakten. Guds ultimate omsorg.
Bo Giertz skriver: «Tegnets natur. Du merker ikke Guds nærvær om du bare vil ha garantier for at det lønner seg å følge Guds kall.»
Under og tegn overbeviser ikke alle. Slett ikke nå. Jfr den rike mann og Lasarus Luk 16,19-31 «Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.» 
Du må åpne deg for tegnet. For Gud. 
Tilsvarende er det når han møter deg i Ordet. 
Du må slippe han til. Slippe til Guds mektige vitnemål om sin sønn. 
Når du åpner og slipper ham til, DA kan du erfare at det holder. Ikke før. Han er SANNHETEN.
Vitnene som peker på Jesus er mange. Gud, Ordet, Moses, profetene, døperen og disiplene. Og sterkest: Jesu ord og gjerning.
«Dette sier jeg for at dere skal bli frelst.» v 34
Vi kalles til frelse ved å åpne for sannheten som er Jesus. 
Et vågestykke, ja, men han svikter ikke.
I ham samles Guds omsorg for alle mennesker.
«Dette er et troverdig ord og vel verd å ta imot.» 1 Tim 4,9
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
God søndag! 
Kjetil Karlsen 
 
 
Powered by Cornerstone