Taler/Preken 21.November 2021 - Domssøndag / Kristi kongedag

Preken 21.November 2021 - Domssøndag / Kristi kongedag

Nordkil, Geir
21.11.2021
Lesetekster: Job 28,20–28, Kol 1,9–14 Prekentekst: Matt 25,1–13

Matt 25,1–13 Brudepikene

1 Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.  
2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke.  
3 De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje.  
4 Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene.  
5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.
6 Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’  
7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand.  
8 Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’  
9 ‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’
10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt.
11 Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’
12 Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’
13 Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.
          

I dag er vi kommet til siste søndag i kirkeåret. Denne søndagen blir også kalt Kongesøndag, eller domssøndag. Og tekstene peker fram mot at Han som er Konge en gang skal komme igjen, og at han da skal holde dom.  Det er tekster som er fylt med alvor, men også med håp. Håp fordi den dagen han kommer igjen så skal han skape allting nytt (Åp 21, 1 – 5a), «Se, jeg gjør alle ting nye», v. 5a. Den dagen blir også en endelig dom over all ondskap og all urettferdighet i verden. Håp, og noe å se fram til, fordi den dagen blir det fest: Når brudgommen – Jesus, henter sin brud – menigheten, da blir det fest. En fest vi er invitert til, en fest Jesus ønsker at vi skal delta på. Da vi var unge, noen vil kanskje si at de er det fortsatt, så snakket vi om å «døgne», det vil si at festen varte så lenge at det ble morgen igjen. Det blir blekt i forhold til denne festen, for her snakker vi ikke om å «døgne», men en fest som skal vare i evighet.
Alvoret i dagens tekst ligger i at det er ikke alle som blir med på denne festen. Teksten i dag taler ikke først og fremst til de som ikke vil være med på festen, den taler til de som egentlig vil men som ikke er klar når festen begynner. For det er 10 brudepiker som alle ønsker å være med på festen, men det er bare 5 som er klar når festen begynner.
Hvorfor forteller Jesus denne lignelsen, og hva har den å bety for oss i dag. Jesus forteller ikke denne lignelsen for å skremme oss, han vil ikke skremme oss til å være sammen med han. Han forteller denne lignelsen fordi han elsker oss, deg og meg, over alt på jord. Og, han har ikke noe større ønske enn at vi skal være klare og være med på festen. Han har gjort alt klart for at vi skal kunne være med på denne festen, han har betalt inngangsbilletten da han sonet for våre synder. Da åpnet han veien inn til fellesskap med Gud, og inn til denne festen.
Men, om døren er åpen så må du likevel møte opp og være klar når festen begynner. «Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen». Vi vet ikke når den store festen begynner, når Jesus kommer igjen, eller når hver enkelt av oss blir kalt inn til festen, når vårt liv her på jorden er slutt. Derfor er det avgjørende at vi er våkne, åndelig sett, og som speiderne sier – «alltid beredt». Hvordan kan vi være det? Da Jesus kalte disiplene så gjorde han det ved å si: «følg meg», det var ikke et krav om å forstå alt, eller alt de skulle gjøre, men å følge han. Det er fortsatt det som det handler om, å følge Jesus og vandre sammen med han. Å være åndelig beredt handler heller ikke om alle de «åndelige tingene» som du skal ha fått til eller rukket å gjøre, det handler heller ikke om hva du har forstått eller ikke. Det handler helt grunnleggende om å leve i fellesskap med Jesus, med livet ditt akkurat slik som du er. Du trenger ikke skru opp tempoet for å være åndelig forberedt, mest sannsynlig vil du heller være tjent med å skru det ned.
Å være åndelig forberedt handler heller ikke om å leve her og nå, og bare tenke på det som kommer en gang når festen begynner – når vi en gang møter Jesus i himmelen. Det handler om å ha Jesus med seg i hverdagen slik at vi lever med han her og nå, i forventning om det som venter når Festen begynner. Det vil kanskje være noen som reagerer, men jeg tror det er rett å si at Gud har større planer for våre liv her på jorden enn at vi skal vente på himmelen.
Da jeg satt og forberedte denne talen oppdaget jeg at PC’en var i ferd med å gå tom for strøm så jeg måtte koble den på laderen. Som en helt ufullkommen sammenligning, jeg tror vi ofte har alt for stor tro på vår egen «batterikapasitet», at det går bra å koble seg av Gud og så kan jeg koble meg på igjen når det blir behov. Hvis vi tror at han er kilden til Liv, og opphavet til alt godt. Hvorfor skal vi da koble oss av, hvorfor tror vi at det skal gå bedre om vi lever uten kontakt med denne Kilden. Det er denne Kilden som fyller opp livet ditt med olje til oljelampen. De 5 brudepikene trodde sikkert det skulle gå bra, de også, men de ble stående utenfor når festen begynte, men de hadde ikke olje til lampene.
To spørsmål som fort melder seg i møte med denne teksten; Hvorfor kunne ikke de som hadde olje dele, og hvorfor måtte de som ikke hadde olje ut og kjøpe. Til det første; du må koble Jesus på livet ditt selv – eller kanskje rettere sagt, du må la han koble seg på livet ditt. Det er det ingen som kan gjøre for deg. SAMTIDIG, som menighet og fellesskap skal vi være til støtte og hjelp for hverandre, slik at vi hjelper alle til å leve med Jesus påkoblet. Vi kan ikke bestemme over andre, men vi kan heller ikke bare lukke øynene å la personer sakte men sikkert koble seg av Jesus uten at vi prøver å gjøre noe med det. Og, vi skal også forkynne evangeliet til de som ikke har hørt slik at de kan la Jesus koble seg på som Kilde til liv i deres liv. 
Hvorfor måtte de 5 uforstandige ut å handle, er det ikke nåde? Jes 55 hjelper meg til å forstå, v1 «Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis! Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling». Det er nåde, fordi det er betalt trenger ikke vi å betale. Men, vi må kjøpe, det vil si vi må be om å få det. Joh 6,37 «Og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort». Om vi leser litt lenger i Jes 55, får vi også noe av samme påminnelsen som ligger i dagens tekst, v 7. «Søk Herren, mens han er å finne, kall på han når han er nær!».
Hvordan kan jeg leve slik at jeg er åndelig forberedt, har nok olje på lampen, har du noen tips? Jeg kan komme med noen tips, ikke fordi jeg alltid får det til, og at livet mitt alltid blir slik jeg vil. Jeg utfordres og sliter i perioder med dette på samme måte som sikkert noen av dere også gjør. Men, jeg kan komme med noen tips som Bibelen gir, og så er vi her for hverandre. For å hjelpe hverandre til å vandre steg for steg i et liv hvor Jesus er påkoblet som Kilden til Liv.
Lær av Jesus (kanskje ikke det mest overraskende tipset fra en talerstol 😊) Se hvor ofte han trakk seg ut av travelheten for å være alene sammen med Gud, selv om det var mange gode gjerninger han kunne gjøre, og mennesker som trengte han så hadde han behov for fellesskap med Gud. Han greide seg ikke uten jevnlig å trekke seg tilbake å være stille, alene med Gud, da er min påstand at det trenger du og jeg også.
Lær av de første kristne, Apg 3, 42 «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene». Dette kjenner noen av oss som de 4 B-ene; Bibel, broderskap, brødsbrytelse og bønn. Sett av tid til dette, ikke la dette bli noe du gjør når du har tid til overs. For det dukker hele tiden opp ting å gjøre, og som skyver bort tiden til dette. Involver gjerne andre i det, ikke for at du skal vise hvor flink eller from du er, men rett og slett fordi at noen ting er det lettere å få til når vi gjør det sammen eller skal snakke med noen andre om senere. Bli en del av en bibelgruppe/husfellesskap, jeg merker i alle fall for egen del at nå etter en periode uten så er det godt å være en del av slikt fellesskap hvor jeg kan få dele, ta i mot og bli utfordret på eget liv på en annen måte enn hva som kan skje i en gudstjeneste.
I dag, her og nå – i gudstjenesten, kan du også få strekke fram en tom og åpen hånd og ta i mot Jesu legeme og blod og koble deg på han, koble deg på Livet på nytt og la det liv han vil gi deg bli en del av deg. Slik at ditt liv kan bli fylt med olje, slik at din lampe er tent når festen starter.
Ære være Faderen, og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var, er og være skal en sann Gud fra evighet til evighet. Amen
Trosbekjennelse

 
Powered by Cornerstone