Kalender/Friklang øver

Korøvelse

Friklang er et blandet kor for voksne. Koret øver hver onsdag og er med i gudstjenestene våre to - tre ganger i semesteret. I tillegg arrangerer koret sangkafe en gang pr semester. Koret er tilknyttet kirka, men man trenger ikke være medlem i kirka for å være med. Nye og gamle medlemmer er velkommen til å være med. Musikalsk leder er Else Lindeløv.
Powered by Cornerstone